הטיפ השבועימבוא

כיועצת אירגונית חוויתי אלפי שעות ייעוץ.
רוב המנהלים שליוויתי, ללא ספק ידעו מה צריך ונכון לעשות כדי למנף את העסק שלהם.
אולם לרוב --
ההתלבטות התמקדה באיך לעשות את הצעדים הבאים נכון?

לאחרונה התחלתי לרכז טיפים משעות הייעוץ הרבות -
כדי שגם מנהלים נוספים יוכלו ליהנות מהם.

מדי שבוע יתפרסם טיפ "מהשטח" - חשוב ויישומי.