הקונצרט הארגוני

הקונצרט הארגוני – שיתופי פעולה אפקטיבים (בצוותים ובין ממשקים)
אופן העברה: סדנא

קהל יעד: מנהלים ועובדים
תפוקה: התנעה ומתן כלים לצוותי עבודה לקידום השת”פ והסינרגיה בתוך צוותים ובין ממשקים.
תיאור: אין עוררין כי שת”פ בתוך צוותים ובין ממשקים חיוני להצלחת הארגון. על אף שנושא זה נראה לכאורה כברור ונכון, ארגונים רבים לוקים ברמות שונות של אי שת”פ בין עובדים, אשר בא לידי ביטוי, באווירה עכורה, באי-למידה ארגונית, המצאת הגלגל כל פעם מחדש ועוד. פעמים רבות חוסר שת”פ בארגון מתבטא גם בביצועים העסקיים של הארגון.

מטרות המפגש:

לאתר תחומים / ממשקים לא אפקטיבים ואירועים בהם באה לידי ביטוי תחושה של אי שתוף פעולה מחד, ולהעלות רעיונות ופתרונות יצירתיים לקביעת דרכי עבודה חדשות בתוך הצוותים ובין הממשקים אשר ייושמו ויוטמעו בארגון מנגד.
מושגים עיקריים: פרדוקס עמידה ביעדים אל מול שת”פ, תחושת שאננות והשפעתה על הארגון (אי עמידה בהתחייבויות ולו”ז, תרבות האשמות, חוסר ש”ר לקוחות, תסכול עובדים ועוד), אפיוני שת”פ אפקטיבי וצוותים מצטיינים.
ייחוד: הסדנא עוסקת בבניית זהות ארגונית, סינרגיה, לכידות ושת”פ, אמון וחזון משותף, פיתוח אחריות ומחויבות, וקיום דיאלוג בו מתקיימת ראיית הפרטים והשלם בו זמנית. בנוסף, הסדנא מהווה בסיס לצוותי עבודה שיוקמו במטרה ליישם את השינויים בארגון.

להרחבה:

מאמר: 5 הדרכים למקסם שת”פ בארגון וליצור צוותים מנצחים

פודקאסט: איך למקסם שת”פ וליצור צוותים מנצחים?