חזון ואסטרטגיה – מחזון לתוצאות

מטרת-העל של כל מנהל היא להוביל את הארגון כך שיהיה יותר יעיל, מהיר, איכותי, אטרקטיבי ללקוחות, רווחי, צומח וטוב מהמתחרים.
בנוגט אסטרטגיות אנו מלווים מנהלים והנהלות בהגדרת יעדי-העל של הארגון להשגת ערך עסקי משמעותי וממושך.
אנו מתמקדים ביצירת מיצוב ייחודי בר-ביצוע וחדשני, תוך זיהוי מנועי הצמיחה של הארגון, הגדרת כיווני ההתפתחות ומיקוד מאמצי הארגון באפיקים המשיאים את הערך הגבוה ביותר.
בסופו של תהליך נתרגם, הלכה למעשה את היעדים הארגוניים לתכניות עבודה ישימות ומדידות לכל אחת מהיחידות הארגוניות.